Volo Kids Fondasyon

DEBLOKE POUVWA A
AN JWE

Ete espò yo isit la!

Fondasyon an Volo Kids itilize pouvwa a nan jwe yo bati kominote aktif, fleksib, ak konfyans timoun nan pwogram espò bon jan kalite ak opòtinite gratis pou fanmi yo

Timoun Bezwen Jwe

0 %

70 pousan nan timoun kite espò pa laj 13 akòz anviwònman twòp konpetitif ak presyon an espesyalize twò bonè.

0 %

77 pousan nan fanmi ki soti nan kay ki pa gen anpil revni pa kapab peye segondè a, ak k ap monte, depans ki asosye ak jwe espò.

0 %

44 pousan nan timoun yo rapòte tristès pèsistan ak solitid depi pandemi COVID-19 la te kòmanse, aksantye pa yon mank de opòtinite sosyal.

Volo Kids Solisyon

Objektif nou se jwenn tout timoun jwe! Atravè misyon nou an, nou kreye espas ki baze sou kominote a, jèn yo santre ki bay yon platfòm pou konseye jèn, sante abitye ak byennèt, ak byennèt kominal. Chak pwogram Volo Kids retire baryè nan patisipasyon atletik, tankou resous finansye limite ak transpò. Pwogram yo ouvè a tout timoun, kèlkeswa ras, sèks, oswa nivo eksperyans

AKTIF

Pwogram Volo Kids prezante timoun yo nan yon vi ki an sante, aktif. Antrenè nou yo anseye timoun yo fondamantal yo nan espò nan yon anviwònman ki san danje, estriktire, ak ankouraje kontinye jwe.

FLEKSIB

Pwogram Volo Kids anseye timoun yo ladrès nan simonte advèsite. Chak sesyon, antrenè prezante nouvo ladrès mantal, epi yo bay yon rezo fò ak sipò pou konseye.

GEN KONFYANS

Pwogram Volo Kids ede ranfòse estim pwòp tèt ou ak konfyans kò nan espò. Antrenè yo travay avèk timoun yo bati karaktè nan egzèsis konpetans mantal-bilding ak sosyalizasyon.

ENPAK NOU

TIMOUN KI ANREJISTRE
0
VOLONTÈ YO TE MOBILIZE
0
PWOGRAM YO TE KONPLETE
0

KI KOTE NOU JWE

ONÈ, PRIM AK MANM