Volo Kids Fondasyon

Play nan vil ou a

Chak pwogram Volo Kids se 100 pousan gratis! Tcheke ki kote nou jwe tou pre ou epi rezève plas ou jodi a

CHWAZI VIL OU A

Ki sa ki enkli

EKIPMAN

San danje, yo bay ekipman bon jan kalite

GOUTE

Ti goute an sante yo distribye chak sesyon

KOMINIKASYON

Fanmi yo resevwa dènye nouvèl chak semèn ak rapèl

ANTRENÈ YO

Antrenè sipòte enstriksyon ak konseye

MAYO

Tout jwè Volo Kids resevwa yon chemiz ekip

KI JAN YO ENSKRI:

ENSKRI SOU ENTÈNÈT (pi fasil!)

Chwazi yon pwogram epi enskri sou entènèt jodi a!

Telechaje yon Fòm papye

Ranpli yon fòm papye ak imèl li ban nou!

Jwenn an kontak avèk nou

Bezwen èd? Rele oswa imèl nou jwenn enskri!